Jardins verticals

Els jardins verticals ens aporten beneficis directes, com l’ estalvi de diners, espai, aigua i manteniment.

 

Els jardins verticals són una barreja de botànica, medi ambient, disseny, art i arquitectura. Més enllà de la seva bellesa, aquests murs vegetals aporten beneficis ambientals i energètics. Contribueixen fortament a reduir la contaminació atmosfèrica i sonora de la ciutat, creant entorns més silenciosos i sans, augmenten l’aïllament tèrmic dels murs on es troben i, en conseqüència, estalvien energia. Es poden instal·lar tant en l’interior com en l’exterior dels edificis millorant l’estètica urbana i aportant benestar psicològic. Flora vertical ofereix jardins a mida tant per a particulars com a negocis i llocs públics.

Els jardins verticals aporten molts beneficis per la salut. Un metre quadrat de cobertura vegetal genera l’oxigen requerit per una persona en tot l’any i atrapa 130 grams de pols per any. (Darlington, 2001). Millora el rendiment i redueix malestars de les persones que tenen vegetació en el seu lloc de treball.(Lohr et al.. 1996; Bringslimark, et al. 2007). I també, l’aïllant vegetal redueix fins a 10 decibels la contaminació sonora. (Akira Hoyano (Professor, Tòquio Institute of Technology).

Els murs verds ens aporten una serie de beneficis directes,  com l’estalvi d’espai, diners, aigua i manteniment. Redueixen fins a 5ºC la temperatura interior d’un edifici a l’estiu així com la mantenen a l’hivern, estalviant fins a 500€/m² a l’any. (AkiraHoyano, professor del Tòquio Institute of Technology)), els consums d’aigua són equilibrats i optimitzats a causa de la possibilitat d’instal·lar un circuit tancat de reg, tant automàtic  com manual per gravetat. A més, no atreuen ni permeten la proliferació d’insectes i bacteris perquè aquest sistema aporta un repel·lent biològic, què és l’Sphagnum.

I per últim, els beneficis indirectes que  suposarien els  jardins i cobertes vegetals de grans dimensions, com la reducció de l’efecte illa de calor de les grans ciutats (Professor Hiroyuki Yamada), la reducció d’inundacions, ja que retenen bona part de l’aigua de pluja en tempestes, i la possibilitat d’habilitar espais urbans no usats.