Jardins verticals d’interior

Dissenys a mida de jardins, oferint un seguiment i manteniment posterior.

 

Els jardins verticals i quadres vius es realitzen a mida, a disposició del client, oferint un seguiment i manteniment posterior a la instal·lació. Es tracta d’estructures amb diferents dissenys que contenen al seu interior un substrat lleuger on es planten diferents espècies vegetals tenint en compte l’entorn, les condicions climàtiques i la lluminositat.

Quadres vius de diferents mides i colors.

Dissenys moderns amb reg manual per gravetat (sense dipòsits).Manteniment i instal·lació fàcils.

De molsa preservada

Jardins verticals de molsa preservada i liquen. No necessita cap tipus de manteniment, reg ni il·luminació.

De fusta i reg manual:

Un marc de fusta tractada per protegir-lo de la humitat amaga al seu interior una estructura d’acer galvanitzat que conté el substrat on es planten els vegetals. El substrat està totalment aïllat de la fusta per una petita cambra d’aire. Disposa de dos dipòsits d’aigua. Un a la part superior pel drenat-ge de l’aigua i un altre a la part inferior per recollir-la. El manteniment serà mínim, ja que només requereix omplir el dipòsit d’aigua superior i buidar l’inferior quan sigui necessari. És un sistema per quadres vius on la mida del jardí no superi un m2.

 De fusta amb reg automàtic:

Disposa d’un sistema de reg amb una bomba d’aigua que la recull del dipòsit inferior transportant-la mitjançant una mànega a la part superior on fa el degoteig amb una mànega exsudant. La bomba pot estar connectada a un temporitzador programat segons condicions ambientals. El manteniment serà mínim, ja que només s’haurà d’omplir el dipòsit d’aigua perquè no estigui mai buit.