Terraris

Els terraris de vidre són jardins en miniatura que reprodueixen unes condicions concretes com pot ser un bosc, desert o selva tropical. La seva aportació estètica és màxima i requereix un manteniment mínim, quasi inexistent.